สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ

asommart@esdc.go.th

0864978098

 

นางระเบียบ พรหมทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายธีรศักดิ์ แสงกล้า

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์