สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.ภูเก็ต จัดการแข่งขันทางวิชาการ ฯ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

โพสต์เมื่อ : 19 ก.พ. 2566 เวลา 13:42 น. IP: 1.10.248.219
แชร์ให้เพื่อน

สพป.ภูเก็ต จัดการแข่งขันทางวิชาการ ฯ ระดับนานาชาติ  ประจำปี พ.ศ.2566

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดให้มีการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ฯ ในครั้งนี้ จำนวน 15 โรงเรียน รวมนักเรียน จำนวน 1,967 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (สพป.ภูเก็ต)

จึงได้จัดสนามสอบไว้จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1. สนามสอบโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา เป็นสนามสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 24 ห้อง นักเรียนจำนวน 781 คน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ห้อง นักเรียนจำนวน 137 คน รวมจำนวน 29 ห้องสอบ นักเรียนจำนวน 878 คน

 2. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นสนามสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 34 ห้อง นักเรียนจำนวน 1,089 คน

            สำหรับบรรยากาศของสนามสอบทั้ง 2 แห่ง เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานและให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่น

ขณะที่ ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบ รวมถึงคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ณ สนามสอบทั้ง 2 แห่ง ซึ่งการดำเนินการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ฯ ระดับนานาชาติในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)