สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม ร่วมรู้ข่าวสาร เปิดบ้านวัดศรี (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์เมื่อ : 15 มี.ค. 2566 เวลา 11:07 น. IP: 1.10.248.219
แชร์ให้เพื่อน

สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม ร่วมรู้ข่าวสาร เปิดบ้านวัดศรี (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565

 วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.วิภา สายรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมกิจกรรม ร่วมรู้ข่าวสาร เปิดบ้านวัดศรี  (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของ โรงเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อสร้าง ความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา ได้รับรู้ข่าวสารด้านการศึกษาของโรงเรียนก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานศึกษา นักเรียนใช้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมพร้อมมอบเกียตริบัตรให้ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)