สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ
 

ติดต่อสอบถาม

เลือกเรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม

จำนวนกระทู้

ติดต่อสอบถามด้านการเงิน บัญชี และสินทรัพย์

[0 คำถาม]

ติดต่อสอบถามด้านนโยบายและแผน

[0 คำถาม]

ติดต่อสอบถามด้านบริหารงานบุคคล

[0 คำถาม]

ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา

[0 คำถาม]

ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศ

[0 คำถาม]

ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านงานอำนวยการ

[0 คำถาม]

ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากร

[0 คำถาม]

ติดต่อสอบถามข้อมูลการนิเทศ ติดตาม

[0 คำถาม]

ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านการจัดการศึกษาทางไกลและ ICT

[0 คำถาม]

ติดต่อสอบถามด้านกฎหมายและคดี

[0 คำถาม]

ติดต่อสอบถามด้านการตรวจสอบภายใน

[0 คำถาม]

 
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1