ระบบนัดหมายการรับบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีนโยบายอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะขอรับบริการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในด้านต่างๆ ขอให้ท่านใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน และรอการยืนยันการลงนัดหมายจากทางเจ้าหน้าที่ของ สพป.ภูเก็ตอีกครั้ง

ลงนัด
**วันและเวลาในการลงนัดหมายอย่างเป็นทางการ กรุณารอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์อีกครั้ง**

กรุณาระบุชื่อของท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีข้อมูลในการติดต่อกลับ

ตัวอย่าง 0811234567