+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023

รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค
14 มิ.ย. 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)
สพป.ภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
13 มิ.ย. 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)
สพป.ภูเก็ต สอบครูผู้ช่วย ปี 2567
8 มิ.ย. 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)
สอบครูผู้ช่วย 2567 สพป.ภูเก็ต
7 มิ.ย. 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ผู้บริหาร

นายอุมัธ สวาหลัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นางสาวเกศริน เกตุชู
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายศิริชัย โอมฤก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ระบบออนไลน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์


ช่องทางถาม-ตอบ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

รับฟังความคิดเห็น

เรื่องล่าสุดจากทุกกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค

14 มิ.ย. 2567
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2567

10 มิ.ย. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค
14 มิ.ย. 2567
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2567
10 มิ.ย. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวรายใหม่ ปีการศึกษา 2567
30 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
24 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฯ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
21 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สรุปสถิติ จำนวนผู้รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
16 พ.ค. 2567
กลุ่มนโยบายและแผน
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567
15 พ.ค. 2567
หน่วยตรวจสอบภายใน
การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
13 พ.ค. 2567
หน่วยตรวจสอบภายใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
13 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล และได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
13 พ.ค. 2567

การให้บริการออนไลน์

ติดต่อ สพป.ภูเก็ต 076-211591

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

แผนที่สพป.ภูเก็ต

คู่มือการปฏิบัติราชการสพป.ภูเก็ต

VTR กิจกรรมราชการสพป.ภูเก็ต


ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว ภูเก็ต-ปลัดกระทรวงศึกษาฯ มอบแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่

NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2566

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล รายงานพิเศษ-สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างรอยยิ้มที่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา

NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป. ภูเก็ต จัดกิจกรรม เด็กดี ศรีเสมา ผอ เขต จูเนียร์

พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

NBT South ช่อง 11 การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ข่าวค่ำ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต จัดแนะแนวเรียนต่อในสายอาชีพแก่โรงเรียนในสังกัด

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว จ.ภูเก็ตเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านเชิงทะเล

โครงการอบรมยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ตามบริบท "AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 /2566
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว ภูเก็ต-ปลัดกระทรวงศึกษาฯ มอบแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2566
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล รายงานพิเศษ-สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างรอยยิ้มที่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป. ภูเก็ต จัดกิจกรรม เด็กดี ศรีเสมา ผอ เขต จูเนียร์
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
NBT South ช่อง 11 การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ข่าวค่ำ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต จัดแนะแนวเรียนต่อในสายอาชีพแก่โรงเรียนในสังกัด
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว จ.ภูเก็ตเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านเชิงทะเล
โครงการอบรมยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ตามบริบท "AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 /2566

ข่าวการศึกษา