สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

นางสาวหัสทยา แต่บรรพกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ การพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

Sew_hat123@hotmail.com

0818927031

 

นางธัญญรัตน์ ตันติภัทราศิลป์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ