สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

นางสาวหัสทยา แต่บรรพกุล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ การพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

[email protected]

0818927031

 

นางธัญญรัตน์ ตันติภัทราศิลป์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

[email protected]

0818155044