สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

นางอรสา อุราพรรณอนันต์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์

orasa2909@gmail.com

0819700108

 

นางกฤษณี ตวงสิน

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นายบุญเสริฐ ตัณฑวณิช

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

นางปรีดา รัตนภา

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวเบญจวรรณ กาลนิล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางเพ็ญโฉม หมั่นพลศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

นางสาวกุลชนาถ แต้มต่อผล

ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

นางสาวเกวลี ส่งศรี

ผู้ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ