สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

การจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.ภูเก็ต


การจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.ภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต -

เลือกหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอกระทู้อำเภอถลางกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผังโครงสร้างบุคลากรการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ภูเก็ตกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีหน่วยตรวจสอบภายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.ภูเก็ตขั้นตอนการขอรับบริการจาก สพป.ภูเก็ตคู่มือการปฏิบัติงาน สพป.ภูเก็ตการป้องกันการทุจริตแผนการบริหารงานการบริหารเงินงบประมาณคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมความโปร่งใสหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตVTR กิจกรรม สพป.ภูเก็ต

การจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.ภูเก็ต

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่2(รอบเดือน มกราคม-มีนาคม 2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตรวจเช็คระบบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่รถยนต์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ปีงบ2566

แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2566

แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ปีงบ2566

ประกาศโรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนปกติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ปีงบ2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปีงบ2566

แบบรายงาน สขร. 1 ประจำเดือน มกราคม 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน (มอก.) กลุ่มที่ 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน (มอก.) กลุ่มที่ 1

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า