สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 [email protected]
หน้าแรก e-News ITA 2023 เข้าสู่ระบบ
 

ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.ภูเก็ต


ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.ภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต -

เลือกหมวดหมู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอกระทู้อำเภอถลางกลุ่มนโยบายและแผนกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผังโครงสร้างบุคลากรการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ภูเก็ตกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มกฎหมายและคดีหน่วยตรวจสอบภายในประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.ภูเก็ตขั้นตอนการขอรับบริการจาก สพป.ภูเก็ตคู่มือการให้บริการการป้องกันการทุจริตแผนการบริหารงานการบริหารเงินงบประมาณคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมความโปร่งใสหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตVTR กิจกรรม สพป.ภูเก็ตคู่มือปฏิบัติงานรายบุคคลITA 2023 สพป.ภูเก็ตมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานE-Serviceรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการการเปิดโอกาสใหเเกิดการมีส่วนร่วมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐการขับเคลื่อนจริยธรรมประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถิติการให้บริการของสพป.ภูเก็ตการส่งเสริมความโปร่งใสSocial Network

ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง สพป.ภูเก็ต

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ปีงบ2566

แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประกาศรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครังที่4/2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ปีงบ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบความเย็น รถยนต์ราชการส่วนกลาง นข-4806 ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ปีงบ2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ ส่วนกลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการส่วนกลาง พร้อมระบบช่วงล่าง นข 4807

แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ปีงบ2566

แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่2(รอบเดือน มกราคม-มีนาคม 2566)

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า