สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียน เกาะสิเหร่


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

การรับมอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาจากวัดบ้านเกาะสิเหร่

วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 8 ครั้ง

กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพและการมีงานทำในศตวรรษที่ 21

วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 8 ครั้ง

โครงการค่ายเยาวชน รักษ์พงไพรฯ ประจำปี 2567

วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 8 ครั้ง

การถวายเทียนพรรษา

วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 6 ครั้ง

รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2567

วันที่โพสต์ 21 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 10 ครั้ง

ขอแสดงความยินดี

วันที่โพสต์ 20 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 7 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลรัษฎา (รัษฎาเกมส์) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่โพสต์ 20 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 10 ครั้ง

การตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค ปีงบประมาณ 2567)

วันที่โพสต์ 20 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 11 ครั้ง

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 12 ครั้ง

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 2-3

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 12 ครั้ง

การแข่งขันโต้วาที "คนรุ่นใหม่ควรสนใจประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือไม่"

วันที่โพสต์ 17 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 36 ครั้ง

รัษฎาเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่โพสต์ 16 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 14 ครั้ง

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้พิษภัยของบุหรี่

วันที่โพสต์ 16 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 13 ครั้ง

กิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

วันที่โพสต์ 16 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 15 ครั้ง

การนิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่โพสต์ 10 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 8 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 10 ครั้ง

เจ้าอาวาสวัดบ้านเกาะสิเหร่มอบเจลล้างมือ

วันที่โพสต์ 8 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 12 ครั้ง

การนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตาม PISA

วันที่โพสต์ 4 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน เกาะสิเหร่ อ่าน 21 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 19 หน้า