สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม ครั้งที่ 2/2567

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 17 ครั้ง

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา เขตตรวจราชการที่ 6

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 17 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 16 ครั้ง

เข้าร่วมประกอบพิธี หล่อเทียนพรรษาของเทศบาลตำบลฉลอง

วันที่โพสต์ 12 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 21 ครั้ง

การจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่โพสต์ 3 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 17 ครั้ง

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี

วันที่โพสต์ 1 ก.ค. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 27 ครั้ง

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 15 มิ.ย. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 38 ครั้ง

วันวิสาขบูชา

วันที่โพสต์ 21 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 57 ครั้ง

ร่วมพิธีพระราชทานแผ่นธรรมนาวา ?วัง?

วันที่โพสต์ 21 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 86 ครั้ง

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ TSQM-A

วันที่โพสต์ 21 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 47 ครั้ง

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 21 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 54 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม ความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่โพสต์ 21 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 63 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์ 12 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 51 ครั้ง

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567 Big Cleaning Day

วันที่โพสต์ 12 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 98 ครั้ง

การปรับภูมิทัศน์และฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนเปิดภาคเรียน 1/2567

วันที่โพสต์ 12 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 53 ครั้ง

การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

วันที่โพสต์ 2 พ.ค. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 111 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 146 ครั้ง

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่โพสต์ 3 เม.ย. 2567 โดย โรงเรียน วัดลัฏฐิวนาราม อ่าน 64 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 6 หน้า