สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 [email protected]
หน้าแรก e-News ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

มาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 7 ประเด็น

โพสต์เมื่อ : 19 มิ.ย. 2566 เวลา 16:13 น. IP: 1.10.248.219
แชร์ให้เพื่อน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โดยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 7 ประเด็น ดังนี้

1. การเดินทางมาเรียนของนักเรียน

2. การจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนปลอดภัย                 

3. การให้บริการและดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพ

4. การป้องกันภัยธรรมชาติ   

5.การป้องกันภัยจากยาเสพติด                      

6. การป้องกันภัยจากการพกอาวุธมาโรงเรียน

7. โรคลมแดดหรือ ฮีทสโตรก    

 

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023