สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

คู่มือการให้บริการ

โพสต์เมื่อ : 29 มิ.ย. 2566 เวลา 17:02 น. IP: 1.10.248.213
แชร์ให้เพื่อน

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขอมีบัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ

 

การบริการงานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

การขอหนังสือรับรองและยินยอมการหักเงินเดือน

การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ

การให้บริการรับเรื่องร้องเรียนกลุ่มกฎหมายและคดี

 

การขออนุญาตแบบพิมพ์ราชการ(สำนักงาน)

การขออนุญาตแบบพิมพ์ราชการ(สถานศึกษา)

การขอจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

การขออนุญาตใช้ค่ายลูกเสือจังหว้ดภูเก็ต

 

การขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อประกันตัวผู้ต้องหา

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ/รายได้

ผู้โพสต์ : Administrator (แอดมิน)
: 491

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023

รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน