สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

การประเมินข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์เมื่อ : 12 ก.ย. 2566 เวลา 21:15 น. IP: 118.173.8.23
แชร์ให้เพื่อน

การประเมินข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 วันที่ 12 กันยายน 2566 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการการประเมินข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางนิตยา ภิรมย์กิจ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการประเมิน และนายภทรัชญ์ ธรรมาตยกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขานุการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับการประเมิน 4 คน ประกอบด้วย นางพรทิพย์   นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต พังงา   นายอุทัย  กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ดร.วิภา  สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และนางสาวจอมขวัญ นครไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  ณ ห้องประชุมเขาทอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง       

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023

รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน