สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ

รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนเรียนรวม

โพสต์เมื่อ : 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:00 น. IP: 159.192.97.12
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวกัณฑมณี แก้วลำ และนางสาวหัสยา ดารารักษ์ คณะนิเทศจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต เข้านิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนเรียนรวม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการและนางสาวพรทิพย์ หนิยุหนุ๊ คุณครูผู้รับผิดชอบงานเรียนรวม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานในครั้งนี้ ในการนิเทศในครั้งนี้พบว่าการจัดการเรียนการสอนเรียนรวมทางโรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างดี ณ อาคาร ๑ (ปรียาธร) โรงเรียนบ้านท่าเรือ

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2024