สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ

สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ

โพสต์เมื่อ : 12 ก.พ. 2567 เวลา 17:14 น. IP: 1.10.248.219, 108.162.227.150
แชร์ให้เพื่อน

สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต” เพื่อสร้างทัศนคติ และค่านิยมขององค์กร “พื้นที่นวัตกรรม ก้าวล้ำการศึกษา SMART PK ” ร่วมป้องกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร ให้มีความยั่งยืนตลอดไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2024