สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

สพป.ภูเก็ต ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด ( TSQM-A ) เพื่อออกแบบแผนการขับเคลื่อน (Action plan)

โพสต์เมื่อ : 2 เม.ย. 2567 เวลา 12:51 น. IP: 1.10.248.219, 172.70.116.213
แชร์ให้เพื่อน

สพป.ภูเก็ต ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด ( TSQM-A ) เพื่อออกแบบแผนการขับเคลื่อน (Action plan)

 วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครูแกนนำ โรงเรียนบ้านกู้กู โรงเรียนบ้านท่าเรือ และโรงเรียนบ้านพรุจำปา เข้าร่วมประชุมการพัฒนาระบบ และกลไกการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด ( TSQM-A ) เพื่อออกแบบแผนการขับเคลื่อน (Action plan) ระยะเวลา 3 ปี พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกที่เหมาะสมกับจังหวัด มุ่งเน้นให้เกิด การบูรณาการตั้งแต่กระบวนการไปจนถึงผลลัพธ์ จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ณ โรงแรม My Beach Resort จังหวัดภูเก็ต

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023

รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน