สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ

สพป.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวรายใหม่ ปีการศึกษา 2567

โพสต์เมื่อ : 30 พ.ค. 2567 เวลา 16:06 น. IP: 1.10.248.219, 172.70.116.142
แชร์ให้เพื่อน

 นายอุมัธ สวาหลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้คณะทำงา?นวิชาการ ติดตามผลการจัดการศึกษา วัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมคุณภาพเชิงวิชาการ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนย์การเรียน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัว รายใหม่ จำนวน 11 คน ระหว่างวันที่ 27 -29 พฤษภาคม 2567 เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เครือข่ายการจัดการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต ผู้ปกครองและผู้เรียนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต มีผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน 50 ครอบครัว ผู้เรียนรวมทั้งสิ้น 60 คน

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2024