สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

โพสต์เมื่อ : 31 พ.ค. 2567 เวลา 20:29 น. IP: 171.5.166.161, 172.70.143.210
แชร์ให้เพื่อน

 นายโอภาส คงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ นายสันต์ คุ้มบ้าน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้รับฟังการกล่าวรายงานจาก นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าโครงการประชุมผู้ปกครอง (สนทนาศิษย์ลูก) ปีการศึกษา 2567 และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT 100 คะแนนเต็ม และมีคะแนนระดับสูง พร้อมทั้งพบปะผู้ปกครองชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการศึกษา โดยมีหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์  หัวหน้างานบริหารวิชาการ บรรยายแนวทางการจัดการศึกษาของผู้เรียน นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้างานบริหารงบประมาณ บรรยายการจัดการเงินงบประมาณ สิทธิและข้อปฏิบัติการรับเงินอุดหนุนเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน หัวหน้างานบริหารงานบุคคล บรรยายชี้แจงจำนวนบุคคลากร นายวิรุจน์ วิชัยดิษฐ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป บรรยายชี้แจงการเยี่ยมบ้าน การทำประกันอุบัติเหตุ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และการจัดการจราจร  หลังจากนั้นผู้ปกครองเข้าพบปะครูประจำชั้นเพื่อรับฟังเสนอแนวทางการพัฒนานักเรียน สร้างข้อตกลงร่วมกัน เวลา 13.00น.-16.30น. ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 (ภาพ:ครูวิรุจน์_ธนดล ม.3/ข่าว:ครูเมธาวัณน์)

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2024