สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ

บำเพ็ญประโยชน์วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

โพสต์เมื่อ : 31 พ.ค. 2567 เวลา 20:40 น. IP: 171.5.166.161, 172.71.152.45
แชร์ให้เพื่อน

 นายโอภาส คงยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ หัวหน้างาน 4 ฝ่าย คณะครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ และนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567เวลา 12:30 - 16.00 น.  ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ(ภาพครูวิรุจน์/ข่าวครูต้นไม้)

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2024