สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ

สพป.ภูเก็ต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ITA Online ประจำปีงบประมาณ

โพสต์เมื่อ : 12 มิ.ย. 2567 เวลา 09:02 น. IP: 1.10.248.219, 162.158.106.221
แชร์ให้เพื่อน

สพป.ภูเก็ต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอุมัธ  สวาหลัง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ภูเก็ต ประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ในหน่วยงานและการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี พร้อมทั้งประกาศ

แจ้งรณรงค์งดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฎิบัติ

หน้าที่ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบ มีความเข้าใจและถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นายวิระศักดิ์  ปูขาว เจ้าหน้าที่ป้องกัน

การทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ปปช.จังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องพุดภูเก็ต

สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2024