สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ

จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

โพสต์เมื่อ : 13 มิ.ย. 2567 เวลา 16:30 น. IP: 1.0.216.15, 172.70.116.206
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) จัดกิจกรรมเลือกตั้ง คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้การศึกษาแก่นักเรียน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย นักเรียนจะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตเที่ยงธรรม มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง มีทักษะชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเชิงทะเล(ตันติวิท)

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2024