สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ

สพป.ภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

โพสต์เมื่อ : 13 มิ.ย. 2567 เวลา 16:53 น. IP: 1.10.248.219, 172.70.116.211
แชร์ให้เพื่อน

สพป.ภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

 วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. น. นายอุมัธ  สวาหลัง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวเกศริน เกตุชู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมตรวจเยี่ยม

คณะครูและนักเรียน ของพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานมูลนิธิราชนุเคราะห์ในพระบรมราชูถัมภ์ พร้อมคณะ

รับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค จากนายโสภณ  สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้อำนวยการโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต และร่วมชมนิทรรศการทางวิชาการด้านส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ของกลุ่มเครือข่าย

ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

 

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2024