สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๗

โพสต์เมื่อ : 14 มิ.ย. 2567 เวลา 08:35 น. IP: 171.6.243.171, 172.68.4.172
แชร์ให้เพื่อน

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๗

 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยนางเสาวคนธ์ แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือ ให้โอวาทแก่นักเรียน และตัวแทนนักเรียน คือ เด็กหญิงณฐกมล เปรมปรีดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กล่าวนำคำไหว้ครู และคำปฏิญาณตน เพื่อให้นักเรียน ได้แสดงถึงความเคารพ กตัญญู กตเวทิตา ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา โดย KB Phuket Jetski ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ณ ใต้อาคารเรียนสีฟ้า โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2024