สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

โพสต์เมื่อ : 14 มิ.ย. 2567 เวลา 13:15 น. IP: 1.10.146.145, 172.70.116.143
แชร์ให้เพื่อน

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นายถิรฉัตร คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ และกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และการดำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2024