สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567

โพสต์เมื่อ : 15 มิ.ย. 2567 เวลา 06:57 น. IP: 2405:9800:b960:bdd6:c1d1:b3a0:
แชร์ให้เพื่อน

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงประถมศึกษาปี 6 เพื่อรับทราบนโยบายและการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมทั้งรับเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะครูที่ปรึกษา ในการนี้ทางโรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ปกครองเป็นอย่างสูง

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2024