สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์โครงการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ : 25 พ.ค. 2566 เวลา 09:14 น. IP: 1.10.248.219
แชร์ให้เพื่อน

เชิญชวนร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหามลพิษที่เกิดจากพลาสติกภายในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้จัดการประกวดวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ “Beat Plastic Pollution” และกิจกรรมอื่น ๆ


ทั้งนี้ นักเรียนและประชาชนผู้สนใจเข้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดและกิจกรรมอื่น ๆ พร้อมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
 
 
ศึกษารายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์การประกวดเพิ่มเติม

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)