สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

สพป.ภูเก็ต ดำเนินการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สพป.ภูเก็ต กิจกรรมขยายผลอบรมหลักสูตร ?ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา? รคัด

โพสต์เมื่อ : 25 พ.ค. 2566 เวลา 11:36 น. IP: 1.10.248.219
แชร์ให้เพื่อน

สพป.ภูเก็ต ดำเนินการ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สพป.ภูเก็ต กิจกรรมขยายผลอบรมหลักสูตร ?ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา?

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต มอบหมายให้นายอนุพงษ์  คล้องการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สพป.ภูเก็ต กิจกรรมขยายผลอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” เพื่อพัฒนาสร้างความรู้ความสามารถของครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน การสอน ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครูที่ได้รับการอบรมสามารถคัดกรอง ประเมิน ช่วยเหลือ นำความรู้ที่ที่ได้รับไปช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทั้ง 9 ประเภท โดยมีกลุ่มเป้าหมายครูที่รับผิดชอบงานการศึกษาเรียนรวม จำนวน 17 โรงเรียน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต สพป.พังงาและโรงเรียนหงษ์หยกบำรุง สพป.ภูเก็ต  ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)