สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุ ของโรงเรียนบ้านบางทอง ระหว่างวันที่ 26-27 และ 30 มกราคม 2566

โพสต์เมื่อ : 2 มี.ค. 2566 เวลา 14:47 น. IP: 1.10.248.213
แชร์ให้เพื่อน

ดร. วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้มอบหมายให้นางสาวสุคนธ์ คงพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการควบคุมพัสดุ ของโรงเรียนบ้านบางทอง ระหว่างวันที่ 26-27 และ 30 มกราคม 2566 ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรค หรือสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมีนายถิรฉัตร คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านบางทอง ให้การต้อนรับและรับการตรวจสอบในครั้งนี้

คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)