สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๒๑ (๓๐ มี.ค.- ๙ เม.ย.๖๖)

โพสต์เมื่อ : 8 มี.ค. 2566 เวลา 16:13 น. IP: 1.46.156.115
แชร์ให้เพื่อน

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กำหนดการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑ และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม - วันอาทิตย์ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ฮอลล์ ๕ - ๗ ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ** กำหนดจัดการเข้าชมงานรอบพิเศษสำหรับร้านหนังสือ ห้องสมุด โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือติดต่อได้ที่นางสาวรัตตินันท์ เรืองเมธาพันธ์ มือถือ ๐๘๑ ๒๕๕ ๓๒๕๘ หรือ ๐๒ ๙๕๔ ๙๕๖๐ ต่อ ๑๐๗ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

UserFiles2611/File/Image080323083158%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%

AB%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%

B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf 

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)