สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

กรมทรัพยากรธรณีประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

โพสต์เมื่อ : 13 มี.ค. 2566 เวลา 11:13 น. IP: 1.46.14.25
แชร์ให้เพื่อน

กรมทรัพยากรธรณี เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี(พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยกำหนดจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "Summer Time" ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการสอนด้านธรณีวิทยาในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการภายในโซนจัดแสดง กิจกรรมระบายสี และกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ

 ติดต่อประสานงานได้ที่ นางสุพรรณษา ชูศักดิ์ โทรศัพท์ 08 5034 9606  ได้แนบรายละเอียดกิจกรรมพร้อมด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับลงทะเบียนมาด้วย

  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วก้ัน

UserFiles2611/File/Image130323024706%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%

A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%

A3%E0%B8%A1.pdf

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)