สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 [email protected]
หน้าแรก E-News ITA 2023 เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ข้อมูลผู้บริหาร

 

นายอุมัธ สวาหลัง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

0995947357

 

นางสาวเกศริน เกตุชู

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

0874743275

นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

0818792140

นายศีริชัย โอมฤก

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

0819761746