+076-211591 [email protected]
หน้าแรก E-News ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ผู้บริหาร

นายอุมัธ สวาหลัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นางสาวเกศริน เกตุชู
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายศีริชัย โอมฤก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ระบบออนไลน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์


ช่องทางถาม-ตอบ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

รับฟังความคิดเห็น

เรื่องล่าสุดจากทุกกลุ่มงาน

กลุ่มอำนวยการ

เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย

23 พ.ย. 2566
กลุ่มอำนวยการ

การทำคุณประโยชน์

23 พ.ย. 2566
กลุ่มอำนวยการ

การประกวดศูนย์ข้อมูล

23 พ.ย. 2566
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566

7 พ.ย. 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
28 พ.ย. 2566
กลุ่มอำนวยการ
แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย
23 พ.ย. 2566
กลุ่มอำนวยการ
เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย
23 พ.ย. 2566
กลุ่มอำนวยการ
การทำคุณประโยชน์
23 พ.ย. 2566
กลุ่มอำนวยการ
การประกวดศูนย์ข้อมูล
23 พ.ย. 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 รอบที่ 1
16 พ.ย. 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
14 พ.ย. 2566
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566
7 พ.ย. 2566
กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือแแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
31 ต.ค. 2566
กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล "พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 20"
30 ต.ค. 2566

การให้บริการออนไลน์

ติดต่อ สพป.ภูเก็ต 076-211591

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

แผนที่สพป.ภูเก็ต

คู่มือการปฏิบัติราชการสพป.ภูเก็ต

VTR กิจกรรมราชการสพป.ภูเก็ต


NBT South ช่อง 11 การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ข่าวค่ำ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว จ.ภูเก็ตเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านเชิงทะเล

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว ภูเก็ต-ปลัดกระทรวงศึกษาฯ มอบแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่

ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการอบรมยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ตามบริบท "AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 /2566

NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต จัดแนะแนวเรียนต่อในสายอาชีพแก่โรงเรียนในสังกัด

NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป. ภูเก็ต จัดกิจกรรม เด็กดี ศรีเสมา ผอ เขต จูเนียร์

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล รายงานพิเศษ-สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างรอยยิ้มที่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา

NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2566

พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
NBT South ช่อง 11 การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ข่าวค่ำ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว จ.ภูเก็ตเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านเชิงทะเล
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว ภูเก็ต-ปลัดกระทรวงศึกษาฯ มอบแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการอบรมยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ตามบริบท "AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 /2566
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต จัดแนะแนวเรียนต่อในสายอาชีพแก่โรงเรียนในสังกัด
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป. ภูเก็ต จัดกิจกรรม เด็กดี ศรีเสมา ผอ เขต จูเนียร์
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล รายงานพิเศษ-สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างรอยยิ้มที่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2566
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ข่าวการศึกษา