+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ผู้บริหาร

ดร.วิภา สายรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายธีรัช คำยิ่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายกิติรัตน์ เบ้าลี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายอนุพงษ์ คล้องการ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย และแผน
นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา
นางอรสา อุราพรรณอนันต์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์
นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา
นางรานี เครือสมบัติ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวสุคนธ์ คงพันธ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวอุษา ภาษี
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางจุฑารัตน์ ฮวบเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวหัสทยา แต่บรรพกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ การพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ระบบออนไลน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์


ช่องทางถาม-ตอบ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

รับฟังความคิดเห็น

เรื่องล่าสุดจากทุกกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566

12 พ.ค. 2566
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566

3 พ.ค. 2566
กลุ่มนโยบายและแผน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566
31 พ.ค. 2566
กลุ่มอำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม"Certificate of Advance Studies in Public Governance and Administration(CAS PGA)"
30 พ.ค. 2566
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566
25 พ.ค. 2566
กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสร้างแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์(E-Portfolio)
18 พ.ค. 2566
กลุ่มอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ คิด-เป็น-เล่น
18 พ.ค. 2566
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566
12 พ.ค. 2566
กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
9 พ.ค. 2566
กลุ่มอำนวยการ
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
9 พ.ค. 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สรุปผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ครั้งที่ 1 (รอบที่ 2)
8 พ.ค. 2566
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566
3 พ.ค. 2566

การให้บริการออนไลน์

ติดต่อ สพป.ภูเก็ต 076-211591

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

แผนที่สพป.ภูเก็ต

คู่มือการปฏิบัติราชการสพป.ภูเก็ต

VTR กิจกรรมราชการสพป.ภูเก็ต


NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2566

โครงการอบรมยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ตามบริบท "AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 /2566

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว ภูเก็ต-ปลัดกระทรวงศึกษาฯ มอบแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล รายงานพิเศษ-สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างรอยยิ้มที่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา

พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป. ภูเก็ต จัดกิจกรรม เด็กดี ศรีเสมา ผอ เขต จูเนียร์

NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต จัดแนะแนวเรียนต่อในสายอาชีพแก่โรงเรียนในสังกัด
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2566
โครงการอบรมยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ตามบริบท "AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 /2566
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว ภูเก็ต-ปลัดกระทรวงศึกษาฯ มอบแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล รายงานพิเศษ-สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างรอยยิ้มที่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป. ภูเก็ต จัดกิจกรรม เด็กดี ศรีเสมา ผอ เขต จูเนียร์
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต จัดแนะแนวเรียนต่อในสายอาชีพแก่โรงเรียนในสังกัด

การป้องกันการทุจริตสพป.ภูเก็ต

แผนการบริหารงาน แผนการบริหารงบประมาณ

กฎหมายและระเบียบที่ควรรู้ (แสดงผลแบบสุ่ม)

ข่าวการศึกษา