+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ผู้บริหาร

นายอุมัธ สวาหลัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นางสาวเกศริน เกตุชู
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายศิริชัย โอมฤก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ระบบออนไลน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์


ช่องทางถาม-ตอบ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

รับฟังความคิดเห็น

เรื่องล่าสุดจากทุกกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567

7 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฯ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
21 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สรุปสถิติ จำนวนผู้รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
16 พ.ค. 2567
กลุ่มนโยบายและแผน
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567
15 พ.ค. 2567
หน่วยตรวจสอบภายใน
การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
13 พ.ค. 2567
หน่วยตรวจสอบภายใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
13 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล และได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
13 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกาารสถานศึกษา
12 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
9 พ.ค. 2567
หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือ แนวการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมทางการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544
8 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567
7 พ.ค. 2567

การให้บริการออนไลน์

ติดต่อ สพป.ภูเก็ต 076-211591

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

แผนที่สพป.ภูเก็ต

คู่มือการปฏิบัติราชการสพป.ภูเก็ต

VTR กิจกรรมราชการสพป.ภูเก็ต


NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2566

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว จ.ภูเก็ตเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านเชิงทะเล

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล รายงานพิเศษ-สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างรอยยิ้มที่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา

ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โครงการอบรมยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ตามบริบท "AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 /2566

NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต จัดแนะแนวเรียนต่อในสายอาชีพแก่โรงเรียนในสังกัด

NBT South ช่อง 11 การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ข่าวค่ำ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว ภูเก็ต-ปลัดกระทรวงศึกษาฯ มอบแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่

NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป. ภูเก็ต จัดกิจกรรม เด็กดี ศรีเสมา ผอ เขต จูเนียร์
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2566
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว จ.ภูเก็ตเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านเชิงทะเล
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล รายงานพิเศษ-สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างรอยยิ้มที่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โครงการอบรมยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ตามบริบท "AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 /2566
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต จัดแนะแนวเรียนต่อในสายอาชีพแก่โรงเรียนในสังกัด
NBT South ช่อง 11 การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ข่าวค่ำ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว ภูเก็ต-ปลัดกระทรวงศึกษาฯ มอบแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป. ภูเก็ต จัดกิจกรรม เด็กดี ศรีเสมา ผอ เขต จูเนียร์

ข่าวการศึกษา