+076-211591 [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ผู้บริหาร

นายอุมัธ สวาหลัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นางสาวเกศริน เกตุชู
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายศิริชัย โอมฤก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ระบบออนไลน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์


ช่องทางถาม-ตอบ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

รับฟังความคิดเห็น

เรื่องล่าสุดจากทุกกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567

3 เม.ย. 2567
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ใช้ไปพลางก่อน สพป.ภูเก็ต เดือนมีนาคม 2567
17 เม.ย. 2567
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ใช้ไปพลางก่อน สพป.ภูเก็ต เดือนกุมภาพันธ์ 2567
17 เม.ย. 2567
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ใช้ไปพลางก่อน สพป.ภูเก็ต เดือนมกราคม 2567
17 เม.ย. 2567
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ใช้ไปพลางก่อน สพป.ภูเก็ต เดือนธันวาคม 2566
17 เม.ย. 2567
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ใช้ไปพลางก่อน สพป.ภูเก็ต เดือนพฤศจิกายน 2566
17 เม.ย. 2567
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ใช้ไปพลางก่อน สพป.ภูเก็ต เดือนตุลาคม 2566
17 เม.ย. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567
9 เม.ย. 2567
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567
3 เม.ย. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล ในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชา
29 มี.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
29 มี.ค. 2567

การให้บริการออนไลน์

ติดต่อ สพป.ภูเก็ต 076-211591

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567
date_range9 เม.ย. 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล ในการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชา
date_range29 มี.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นรับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
date_range29 มี.ค. 2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567
date_range29 มี.ค. 2567

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการเงินและการบริหารพัสดุของโรงเรียนถลางพระนางสร้าง
date_range19 ธ.ค. 2566
การ ให้คำปรึกษาการรับจ่ายเงินและสอบทานเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ตามโครงการสนับสนุนค่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ เงินอุดหนุน
date_range19 ธ.ค. 2566
การ ให้คำปรึกษาการรับจ่ายเงินและสอบทานเงิน คงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ เงินอุดหนุน แก่คณะครู
date_range19 ธ.ค. 2566
การ ให้คำปรึกษาการรับจ่ายเงินและสอบทานเงินคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ เงินอุดหนุน แก่คณะครู โรงเรี
date_range19 ธ.ค. 2566

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

แผนที่สพป.ภูเก็ต

คู่มือการปฏิบัติราชการสพป.ภูเก็ต

VTR กิจกรรมราชการสพป.ภูเก็ต


พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล รายงานพิเศษ-สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างรอยยิ้มที่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา

NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป. ภูเก็ต จัดกิจกรรม เด็กดี ศรีเสมา ผอ เขต จูเนียร์

NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต จัดแนะแนวเรียนต่อในสายอาชีพแก่โรงเรียนในสังกัด

NBT South ช่อง 11 การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ข่าวค่ำ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

โครงการอบรมยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ตามบริบท "AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 /2566

ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2566

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว ภูเก็ต-ปลัดกระทรวงศึกษาฯ มอบแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว จ.ภูเก็ตเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านเชิงทะเล
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล รายงานพิเศษ-สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างรอยยิ้มที่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป. ภูเก็ต จัดกิจกรรม เด็กดี ศรีเสมา ผอ เขต จูเนียร์
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต จัดแนะแนวเรียนต่อในสายอาชีพแก่โรงเรียนในสังกัด
NBT South ช่อง 11 การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ข่าวค่ำ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
โครงการอบรมยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ตามบริบท "AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 /2566
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2566
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว ภูเก็ต-ปลัดกระทรวงศึกษาฯ มอบแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว จ.ภูเก็ตเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านเชิงทะเล

ข่าวการศึกษา