+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ
Contact Buttons
ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค
14 มิ.ย. 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)
สพป.ภูเก็ต ร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
13 มิ.ย. 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)
สพป.ภูเก็ต สอบครูผู้ช่วย ปี 2567
8 มิ.ย. 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)
สอบครูผู้ช่วย 2567 สพป.ภูเก็ต
7 มิ.ย. 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ผู้บริหาร

นายอุมัธ สวาหลัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นางสาวเกศริน เกตุชู
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
นายศิริชัย โอมฤก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ระบบออนไลน์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์


ช่องทางถาม-ตอบ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ร้องเรียนทุจริต

รับฟังความคิดเห็น

เรื่องล่าสุดจากทุกกลุ่มงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค

14 มิ.ย. 2567
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2567

10 มิ.ย. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค
14 มิ.ย. 2567
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2567
10 มิ.ย. 2567
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวรายใหม่ ปีการศึกษา 2567
30 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย
24 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฯ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
21 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สรุปสถิติ จำนวนผู้รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย
16 พ.ค. 2567
กลุ่มนโยบายและแผน
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2567
15 พ.ค. 2567
หน่วยตรวจสอบภายใน
การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
13 พ.ค. 2567
หน่วยตรวจสอบภายใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
13 พ.ค. 2567
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล และได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
13 พ.ค. 2567

การให้บริการออนไลน์

ติดต่อ สพป.ภูเก็ต 076-211591

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

แผนที่สพป.ภูเก็ต

คู่มือการปฏิบัติราชการสพป.ภูเก็ต

VTR กิจกรรมราชการสพป.ภูเก็ต


NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต จัดแนะแนวเรียนต่อในสายอาชีพแก่โรงเรียนในสังกัด

NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป. ภูเก็ต จัดกิจกรรม เด็กดี ศรีเสมา ผอ เขต จูเนียร์

โครงการอบรมยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ตามบริบท "AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 /2566

NBT South ช่อง 11 การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ข่าวค่ำ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว จ.ภูเก็ตเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านเชิงทะเล

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล รายงานพิเศษ-สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างรอยยิ้มที่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา

ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว ภูเก็ต-ปลัดกระทรวงศึกษาฯ มอบแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่

พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2566
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต จัดแนะแนวเรียนต่อในสายอาชีพแก่โรงเรียนในสังกัด
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป. ภูเก็ต จัดกิจกรรม เด็กดี ศรีเสมา ผอ เขต จูเนียร์
โครงการอบรมยกระดับทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ตามบริบท "AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17 /2566
NBT South ช่อง 11 การเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเกาะนาคา ข่าวค่ำ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว จ.ภูเก็ตเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านเชิงทะเล
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล รายงานพิเศษ-สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างรอยยิ้มที่โรงเรียนบ้านเกาะนาคา
ผู้บริหาร สพป.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว ภูเก็ต-ปลัดกระทรวงศึกษาฯ มอบแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพื้นที่
พิธีมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
NBT South ช่อง 11 ข่าวเด่นประเด็นใต้ สพป.ภูเก็ต แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครู ประจำปี 2566

ข่าวการศึกษา