สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

 

นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย และแผน

[email protected]

0918237975

 

นางสุพรทิพย์ เติบโต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวภาวิณี บุญฉาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

[email protected]

0963919415

นางคัคนางค์ นวลวิไลลักษณ์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายพิเชษฐ์ กิติธรกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวลักษมณ แซ่โง้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน