สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

 

นางบุญศรี กุลดำรงวิวัฒน์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย และแผน

Boonsri1603@gmail.com

0918237975

 

นางสุพรทิพย์ เติบโต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวภาวิณี บุญฉาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางคัคนางค์ นวลวิไลลักษณ์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายพิเชษฐ์ กิติธรกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ