สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางสาวอุษา ภาษี

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางสาวอัญชลี แซ่แต้

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสุพิชชา ฐิตวังโส

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางบังอร ชูสงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนที พึ่งแรง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน