สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางสาวอุษา ภาษี

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

[email protected]

0819600108

 

นางสาวอัญชลี แซ่แต้

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสุพิชชา ฐิตวังโส

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

0818944289

นางบังอร ชูสงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[email protected]

0896515114

นางสาวอรณิชา กาญจนศุภางค์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ