สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

 

นางรานี เครือสมบัติ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

นางนิชฎา ซิมอาจิน

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

นางนฤมล อ่าวบูรณวิวัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายธัชพล ตัณยาวุติ

ช่างไม้ ระดับ3

นางสาวสุธาทิพย์ หาญณรงค์

เจ้าพนักงานธุรการ