สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

 

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช

ประธานอนุกรรมการ

 

นาบเชิดชู ระเด่น

ผู้แทน กศจ. ภูเก็ต

นายบัญชา ธนูอินทร์

อนุกรรมการนายอำเภอถลาง

นายอดิศักดิ์ ชัชเวช

ผู้แทน อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ

นายปราโมทย์ รัตนมงคล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

นายองอาจ เจ๊ะยะหลี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายสมพร ฉั่วสกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ารการศึกษา

นายวิลาส ปริญญานิยม

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

บุคลากรทางการศึกษาอื่น

นายอุมัธ สวาหลัง

ผอ.สพป.ภูเก็ต