สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2023 เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

นายสมมาฒย์ อังศุภมงคล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ

[email protected]

0917496198

 

นางระเบียบ พรหมทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายวัชรินทร์ ฤทธิ์จันทร์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

[email protected]

0987207719