สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

 

นางสาวสุคนธ์ คงพันธ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

[email protected]

083-6399664

 

นายอรรฆวรรณ สุขคล้าย

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

[email protected]

084-2146165