สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 [email protected]
หน้าแรก e-News ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

การขยายผลการพัฒนาครูแกนนำระดับสถานศึกษาด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และนำผล RT/NT/O-NET

โพสต์เมื่อ : 15 ก.ย. 2566 เวลา 17:44 น. IP: 159.192.97.12
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ นางสาวจิราภรณ์ อินทยอด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และนางสาวณัฐฐาภรณ์ คชกาญจน์ ครูแกนนำระดับสถานศึกษา จัด ?ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำระดับสถานศึกษาด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน? เพื่อนำผล RT/NT/O-NET เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน (ASSESSMENT FOR LEARNING) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลกับคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ ณ ห้องประชุม ๑๑๑ ปี โรงเรียนบ้านท่าเรือ

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023