สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 [email protected]
หน้าแรก e-News ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

การแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 (กีฬาประเภทกรีฑา)

โพสต์เมื่อ : 16 ก.ย. 2566 เวลา 12:31 น. IP: 1.0.166.31
แชร์ให้เพื่อน

 นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ คณะกรรมการจัดการแข่งขันประธานฝ่ายเทคนิคกรีฑา นักกีฬาอาวุโสในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาครั้งนี้ พร้อมด้วย นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ และคณะครู ควบคุมกองเชียร์นักเรียน นางสาวมัฌชิมา ทุ่งค่าใน หัวหน้าบริหารงานบุคคล นางดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์ นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช นางสาวปาริชาติ นักการรอง และนางสาวอรณิช สินโต กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันกรีฑา นายชัยยุทธ ฟักมงคล นางสาวอรุณี อิสระโชติ กรรมการฝ่ายเส้นชัย ดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นางปัญญา ถางกงตา นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชัย ดูแลอาหารนักกรีฑา นายสมพร ชัชวาลรัตน์ นักศึกษาฝึกสอน ควบคุมและจัดส่งนักกรีฑาร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566 กีฬาประเภทกรีฑา เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน พ.ศ.2566 ณ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ภาพครูชายขอบ/ข่าวครูต้นไม้)

www.banaonambor.ac.th

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023