สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 [email protected]
หน้าแรก e-News ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

อบรมออนไลน์เพื่อขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

โพสต์เมื่อ : 17 ก.ย. 2566 เวลา 10:42 น. IP: 1.10.146.149
แชร์ให้เพื่อน

อบรมออนไลน์เพื่อขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

 วันที่ ๘ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายถิรฉัตร คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ นางสาวปาลิตา ทองย่น หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และนางสาวศุภรัตน์ แซ่ซิ้ม หัวหน้างานวัดและประเมินผล ได้จัดอบรมออนไลน์ให้กับคณะครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เพื่อขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023