สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 [email protected]
หน้าแรก e-News ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

ผู้ใหญ่ใจดีนักธุรกิจกลุ่ม BNI Horizon

โพสต์เมื่อ : 18 ก.ย. 2566 เวลา 10:58 น. IP: 1.0.166.31
แชร์ให้เพื่อน

 นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย นางรพีพร นันทภักดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ นางสาวมัฌชิมา ทุ่งค่าใน หัวหน้าบริหารงานบุคคล คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รับมอบสิ่งของจากคุณชนกภัทร์ ตันตระกูล กลุ่มนักธุรกิจ BNI Horizon และคณะ ที่ได้นำสิ่งของมาบริจาคได้แก่ ทีวี ขน่าด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เก้าอี้สแตนเลส จำนวน 48 ตัว คุณชนกภัทร์ ตันตระกูล กลุ่มนักธุรกิจ BNI Horizon และคณะได้เลี้ยงอาหาร ขนม เครื่องดื่มและแจกของเล่นแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อขอขอบคุณ คุณชนกภัทร์ ตันตระกูล กลุ่มนักธุรกิจ BNI Horizon และคณะเป็นอย่างสูงณะ มาร่วมทำกิจกรรม CSR ให้กับเด็กและโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต โดยทางโรงเรียนได้รับมอบโทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องและเก้าอี้สแตนเลส จำนวน 48 ตัว ไว้ให้กับนักเรียนได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและดำเนินกิจกรรมต่างๆในวาระต่อไป พร้อมทั้งเลี้ยงขนมโดนัทและ KFC ให้กับเด็กๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ต วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 09.30น.-12.30น.(ภาพครูการีมะห์/ข่าวครูต้นไม้)

www.banaonambor.ac.th

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023