สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ

เข้าร่วมประชุมในโครงการ "ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเสริมสร้างความข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา: SMART PK"

โพสต์เมื่อ : 10 ก.ค. 2567 เวลา 21:35 น. IP: 2001:fb1:184:b75b:cccf:7444:c2
แชร์ให้เพื่อน

วันพุธ ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายสุรชัย ผิวเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจำปา มอบหมายนางภูรี ทองย่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจำปา และนางสาวปีรัญย่า มะตาเฮ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ เข้าร่วมประชุมในโครงการ "ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเสริมสร้างความข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา: SMART PK" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทบทวนการรายผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพุด ภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2024