สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591.. [email protected]
หน้าแรก E-News ก.ต.ป.น. ITA 2024 เข้าสู่ระบบ

หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

โพสต์เมื่อ : 10 ก.ค. 2567 เวลา 21:39 น. IP: 2001:fb1:184:b75b:cccf:7444:c2
แชร์ให้เพื่อน

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายสุรชัย ผิวเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจำปา นางภูรี ทองย่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจำปา และนางทิฆัมพร นคร หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณโรงเรียนบ้านพรุจำปา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2024