สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์โครงการ คิด-เป็น-เล่น

โพสต์เมื่อ : 18 พ.ค. 2566 เวลา 17:43 น. IP: 1.10.248.213
แชร์ให้เพื่อน

ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว สนับสนุนจาก สสส.จัดโครงการคิด-เป็น-เล่น กิจกรรมสร้างสรรค์ยกกำลังสุขในจ.กระบี่ พังงาและภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๖ รับสมัครเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง ๑๐-๒๕ ปี เสนอโครงการสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ งบประมาณสนับสนุนโครงการ ๒๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน(สิงหาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยเด็กและเยาวชนที่จะเข้าร่วมเสนอโครงการ จัดให้มีค่ายปั้นฝันไอเดียสุขภาวะ เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนคิดโครงการอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน อบรม ๑ วัน ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ จ.กระบี่ ๒๙ พ.ค.๖๖ รุ่นที่ ๒ จ.พังงา ๓๐ พ.ค.๖๖ รุ่นที่ ๓ จ.ภูเก็ต ๓๑ พ.ค.๖๖ โดยจะต้องมีแกนนำเด็กพร้อมพี่เลี้ยงเข้าร่วมแต่ละโครงการไม่เกิน ๔ คน ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ http://forms.gle/rbsrm๙RcLDEVEEy๗ ภายในวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๖ จำกัดผู้เข้าร่วมในแต่ละรุ่น จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ คิด-เป็น-เล่น

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)