สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสร้างแฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์(E-Portfolio)

โพสต์เมื่อ : 18 พ.ค. 2566 เวลา 17:53 น. IP: 1.10.248.213
แชร์ให้เพื่อน

จังหวัดภูเก็ตได้รับแจ้งจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์(E-Portfolio) ซึ่งเป็นระบบสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย ที่ทุกคนสามรถเข้าใช้งานได้ และเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างและเก็บไฟล์ของบุคคลอย่างเป็นระบบ โดยทุกคนสามารถเข้าสะสมผลงานทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Portfolio) ได้ทางเว็บไซด์ www.ewe.go.th หรือ สแกน QR code ตามที่แนบมาด้วยนี้ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 ไฟล์เอกสารเชิญชวนสร้างแฟ้มสะสมผลงาน

เนื้อหาหมวดเดียวกัน

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)