สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ

รับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษา เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

โพสต์เมื่อ : 21 พ.ค. 2566 เวลา 17:38 น. IP: 171.6.244.133
แชร์ให้เพื่อน

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านไม้ขาว
นำโดยนางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้ขาว
พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านไม้ขาว
ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ประกอบด้วย นางมาลัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.ภูเก็ต
พร้อมกับนางสาวอรทัย ไชยแก้ว ศึกษานิเทศ สพป.ภูเก็ต
พร้อมกันนี้ยังได้รับมอบทุนการศึกษา จากชมรมอีสานอันดามัน ๒๕๔๙ จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท
เพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไม้ขาวโดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับมอบทุนการศึกษาประกอบด้วย
ด.ญ. ณัฏฐณิชา ไวยสิทธิ์ และ ด.ญ.พรถนถ บุญพฤกษ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านไม้ขาว

ข้อมูลการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2565

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือ/แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนผังการปฏิบัติตามข้อร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ประจำปี 2564)