สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 [email protected]
หน้าแรก e-News ITA 2023 เข้าสู่ระบบ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

โพสต์เมื่อ : 27 พ.ค. 2566 เวลา 14:48 น. IP: 27.55.69.85
แชร์ให้เพื่อน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

 วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกัน เกิดความร่วมมือดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

ข้อมูลการขับเคลื่อน คุณธรรมความโปร่งใส( ITA Online ) : 2023