สพป.ภูเก็ต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
+076-211591 Phuketarea@hotmail.com
หน้าแรก e-News ข้อมูลการติดต่อ เข้าสู่ระบบ
 

โรงเรียน บ้านแหลมทราย


โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

นิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 22 พ.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 12 ครั้ง

ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และจัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2566

วันที่โพสต์ 16 พ.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 11 ครั้ง

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สพป. ภูเก็ต 1/2566 ณ ห้องพุดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่โพสต์ 11 พ.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 16 ครั้ง

ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

วันที่โพสต์ 9 พ.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 17 ครั้ง

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 9 พ.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 14 ครั้ง

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ครั้งที่ 2

วันที่โพสต์ 9 พ.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 13 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566

วันที่โพสต์ 2 พ.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 13 ครั้ง

การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่โพสต์ 2 พ.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 18 ครั้ง

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 29 มี.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 108 ครั้ง

โรงเรียนบ้านแหลมทราย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ

วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 33 ครั้ง

โครงการพี่ ทภก. ชวนน้องเรียนเล่น เป็นเด็กดีช่วงปิดเทอม ประจำปี 2566 ณ โลมาโชว์ ภูเก็ต ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันที่โพสต์ 24 มี.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 28 ครั้ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมงานตลาดนัดวิชาการ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ณ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี

วันที่โพสต์ 17 มี.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 49 ครั้ง

ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์ 16 มี.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 29 ครั้ง

Paint Floor play BBL ( Brain Based Learning )

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 29 ครั้ง

โรงเรียนบ้านแหลมทราย ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ป.1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านแหลมทราย

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 36 ครั้ง

โรงเรียนบ้านแหลมทราย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 36 ครั้ง

เข้าร่วมการคัดเลือกประกวดบุคลากรทางการเกษตร และสถาบันการเกษตร ดีเด่น ระดับเขต โดยใช้รูปแบบออนไลน์ ณ โรงเรียนบ้านพรุจำปา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันที่โพสต์ 2 มี.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 74 ครั้ง

โครงการ เด็กแหลมทรายฟันสวย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่โพสต์ 1 มี.ค. 2566 โดย โรงเรียน บ้านแหลมทราย อ่าน 26 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 3 หน้า